Wiedza o swojej pracy

Wiedza o swojej pracy

Wszyscy pracownicy i pracodawcy powinni wiedzieć, jakie potencjalne niebezpieczeństwa może rodzić wykonywanie przez nich takich a nie innych zawodowych funkcji. Dlatego też należy mieć odpowiedni poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, więc regularnie we wszystkich dużych firmach oraz w urzędach pracy przeprowadzane są właśnie szkolenia bhp. Odbyć je muszą wszyscy ci, którzy są lub będą zatrudnieni na umowę o pracę.

Wiedzę przekażą specjaliści

Szkolenie bhp jest zazwyczaj przeprowadzane przez specjalistów, którzy się zajmują tylko tym i jest to ich podstawowy sposób utrzymania. Dzięki temu mają wiedzę nie tylko teoretyczną, jak to jest wymagane przez zdrowy rozsadek oraz przez przepisy prawne, ale również mają świadomość, jakie są praktyki w firmach i dzięki temu mogą dawać różne prawdziwe przykłady jak być nie powinno.

To bardzo dobra rzecz i należy się w związki z tym poważnie zastanowić nad tym, czy szkolenia bhp nie powinny być obowiązkowe również dla innych pracowników, nie tylko tych zatrudnionych na umowę o prace, ale również tych, którzy pracują na podstawie umów cywilnych. Szkolenia z zakresu bhp mogą bowiem wiele powiedzieć o wykonywanej pracy i o tym, jak ją wykonywać tak, aby nie doznać jakiś niepotrzebnych uszczerbków na zdrowiu, tudzież nie ulec wypadkowi podczas pracy. Szkolenia bhp muszą być przeprowadzane i jest to obowiązkiem pracodawcy.

Jeśli się od tego będzie uchylał, może być przez inspekcję pracy ukarany całkiem sporym mandatem, bo to oznacza, że nie przywiązuje wagi do bezpieczeństwa.